رئیس ستاد

تعداد بازدید:۱۵۰۸

رئیس ستاد اقامه نماز دانشگاه 

بر اساس قوانین موجود رئیس دانشگاه، رئیس ستاد اقامه نماز دانشگاه می باشد که در حال حاضر دکتر سید محمد جمالیان در این سمت می باشند

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸