مسئول دبیرخانه ستاد

تعداد بازدید:۱۶۴۳

مسئول دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه

 

بر اساس قوانین موجود انتخاب مسئول دبیرخانه ستاد بر عهده دبیر ستاد بوده که در حال حاضر داود مقدسی مدیر آموزش دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بعنوان مسئول دبیرخانه ستاد فعالیت می نماید.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸