پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۵

آخرین ویرایش: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


ستاد اقامه نماز دانشگاه چند نفر عضو دارد؟

این ستاد دارای 7 نفر عضو می باشد

رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد، یک نفر بعنوان مسئول دبیرخانه، معاون درمان، معاون فرهنگی، یک عضو هیات علمی، یک عضو دانشجو

جلسات ستاد به چه صورت و چند بار در سال برگزار می شود؟

جلسات ستاد با دعوتنامه رسمی به صورت مکتوب هر 2 ماه یک بار برگزار می شود