مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


اضافه شدن ۹۰۰ تخت بیمارستانی به استان مرکزی؛ حاصل تلاش های جهادگرانه رئیس و کادر اجرایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

اضافه شدن ۹۰۰ تخت بیمارستانی به استان مرکزی؛ حاصل تلاش های جهادگرانه رئیس و کادر اجرایی دانشگاه علوم پزشکی اراک

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اضافه شدن ۹۰۰ تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم به استان مرکزی، حاصل تلاش های جهادگرانه رئیس و کادر اجرایی دانشگاه علوم پزشکی اراک است.

ادامه مطلب
افتتاح بزرگترین طرح درمانی ترومای غرب کشور
اضافه شدن ۷۵۰ تخت بیمارستانی به حوزه سلامت استان مرکزی

افتتاح بزرگترین طرح درمانی ترومای غرب کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آئین افتتاح مگاپروژه ملی حضرت ولیعصر (عج)، گفت: استان مرکزی در قبل و بعد از انقلاب، ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی دولتی داشته که امروز و به همت دولت سیزدهم، ۷۵۰ تخت به آن اضافه خواهد شد.

ادامه مطلب
تجهیزات و زیرساخت مراکز درمانی استان مرکزی نیازمند نوسازی است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تجهیزات و زیرساخت مراکز درمانی استان مرکزی نیازمند نوسازی است گالری

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تجهیزات و زیرساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی استان مرکزی دچار فرسودگی بوده و نیازمند نوسازی است.

ادامه مطلب