مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر سعید رضا سلطانی


استان مرکزی دومین استان درگیر با کرونا بود اما در کنترل آن شاگرد اول شد

استان مرکزی دومین استان درگیر با کرونا بود اما در کنترل آن شاگرد اول شد

رییس مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین(ع) اراک گفت: اولین مورد شناخته شده در استان از همکاران طب اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) بود که با تشخیص و قرنطینه ی به موقع، بهبود یافته و در حال حاضر مشغول به فعالیت است.

ادامه مطلب