دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۶۲ مورد.
آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

از ۰۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۰۶ آبان ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

از ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

از ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

از ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱