رئیس اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۲۷۸۱

            سرکار خانم کریمی                       

       مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

 
شماره  تماس مستقیم: 33123875       شماره تماس داخلی:2330

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷