رئیس اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۵۷۶۵
  

نام و نام خانوادگی:  سعید ملکی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیرت دولتی 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33123875 

شماره تماس داخلی: 2330

آدرس: خیابان علم الهدی .. دانشگاه علوم پزشکی اراک .. طبقه سوم 

سوابق اجرایی

  • کارشناس امور اداری مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر ( ع ) 
  •  
  •  

شرح وظایف

  • نظارت بر صدور احکام : استخدام رسمی، پیمانی وخرید خدمت، تعییرضریب حقوقی، قطعی، انتقال، انتصاب، ترفیع ماموریت، مرخصی، تعلیق و خروج از خدمت کارکنان 
  • نظارت و راهنمایی واحد های کارگزینی شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه
  • اجرای قوانین، مقررات، ایین نامه ها و دستور العملهای و بخشنامه های استخدامی، و مقررات انطباقی و ....
  • نظارت و کنترل امور بازنشستگی و رفاه و واحدهای کارگزینی و طرح نیروی انسانی

کلید واژه ها: مسئول کارگزینی

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳