معرفی کارمندان واحد نقل و انتقالات

تعداد بازدید:۸۰۳۴

              
      جناب آقای جعفری                                                                                      
      شرح وظایف کارگزینی نقل وانتقالات

          -.  انجام کلیه امورمربوط به نقل وانتقالات پرسنل شامل مکاتبه با واحد های ذیربط جهت 

           -. اخذ موافقت و طرح در کمیته نقل و انتقالات و صدور احکام

 


                                                                        
            
                                                                                               شماره تلفن داخلی : 2274 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷