معرفی کارمندان واحد استخدام

تعداد بازدید:۶۹۳۷

سرکار خانم ساری   

سرکار خانم عاطفه عبدالهی                         

سرکار خانم علی محمدی            

جناب اقای کلوانی       

شماره داخلی : 2279  

شماره مستقیم: 33134624 

شماره مستقیم: 33134624    
 

     
   شرح وظایف کارگزینی استخدام

  1. انجام امور مربوط به کارکنان و کارشناسان پیمانی و مشمولین قانون کار ( صدور احکام (
  2. انجام مورمربوط به استخدام و جذب نیروی انسانی اعم از تعیین ردیف های بلاتصدی ، مکاتبه با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ، بررسی درخواست های استخدام معرفی به هسته گزینش و...
  3. صدور احکام پرسنل پیمانی و انجام امور مربوطه به پرسنل پیمانی
  4. صدور احکام افراد جدید الورود

                                                                          
                                                                      
                                                                         

 

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳