معرفی کارمندان واحد استخدام

تعداد بازدید:۶۳۳۱

      جناب آقای فرخی    شماره داخلی : 2279              سرکار خانم ساری       شماره داخلی : 2279               

      جناب اقای کلوانی   شماره مستقیم: 33134624       سرکار خانم علی محمدی   شماره مستقیم: 33134624                 
 
     
   شرح وظایف کارگزینی استخدام

  1. انجام امور مربوط به کارکنان و کارشناسان پیمانی و مشمولین قانون کار ( صدور احکام (
  2. انجام مورمربوط به استخدام و جذب نیروی انسانی اعم از تعیین ردیف های بلاتصدی ، مکاتبه با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ، بررسی درخواست های استخدام معرفی به هسته گزینش و...
  3. صدور احکام پرسنل پیمانی و انجام امور مربوطه به پرسنل پیمانی
  4. صدور احکام افراد جدید الورود

                                                                            شماره داخلی : 2279 
                                                                      
                                                                         

 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱