معرفی کارمندان واحد ترفیعات

تعداد بازدید:۳۱۵۸

 خانم آزاده دهقان                  مدرک تحصیلی  فوق لیسانس                                                      

 خانم  رویا صائبی مقدم          مدرک تحصیلی  فوق لیسانس 

  اقای مهدی کرمی                 مدرک تحصیلی  فوق لیسانس                                                  

 

شرح وظایف کارگزینی ترفیعات

1- صدور حکم کارگزینی کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی از قبیل افزایش ضریب حقوق سالانه ، ارتقا رتبه و طبقه ، تبدیل وضعیت ایثارگری در سطح کل دانشگاه ، احکام بکارگیری اولیه کارکنان ، احکام برقراری مزایا (سختی کار ، نوبت کاری ،عائله مندی و اولاد )، احکام اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان ، احکام تغییر پست ، احکام بازنگری چارت تشکیلاتی و ... با اطلاع مقام مسئول و رعایت قوانین و مقررات

2- صدور قراردادهای کارکنان مشمول قانون کار

3-به روزرسانی اطلاعات پرسنلی در سیستم(مشخصات فردی ، تحصیلی ،آموزشی ، ایثارگری ، استخدامی و ...)

4- پاسخگویی به کلیه مکاتبات و مراجعات پرسنلی و رسیدگی به امور آنها

5- اجرای کلیه بخشنامه های مربوط به پرسنل

6- جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق

7- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

8- انجام مکاتبات لازم با وزارتخانه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استانداری ، مراکز زیرمجموعه و ...

8- انجام امور مربوط به قانون ارتقا بهره وری پرسنل دانشگاه

9- پیگیری و انجام امور کار با اشعه پرسنل

10- پیگیری، مکاتبه و اجرای  آرای  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان علوم پزشکی اراک

11- گواهی حق فنی ، حق لباس ،سنوات و ... پرسنل مربوطه

12- شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

13- نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه

14- انجام سایر امور مرتبط به شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

15- انجام ارزیابی عملکرد کارکنان

16- انجام امور مربوط به سامانه مدیران در حوزه منابع انسانی

17-انجام امور مربوط به سامانه مدیریت دانش در حوزه منابع انسانی

18- انجام امور مربوط به ترفیع کارکنان در سامانه مهندسی مشاغل

19- تهیه و تنظیم مکاتبات مختلف مربوط به درخواستهای پرسنلی (تائیدیه تحصیلی ،گواهی اشتغال بکار ، استعلام سوابق کاری از واحدهای تابعه ، استعلام سوابق بیمه ای ،استعلام وضعیت ایثارگری ، معرفی نامه به سایر سازمانها و ...)

20- رصد سامانه سامد اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه


                                                                                                                             شماره داخلی : 2346

                                                                                                                        شماره مستقیم : 33134182        

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳