معرفی کارمندان واحد ترفیعات

تعداد بازدید:۲۷۲۳

 خانم آزاده دهقان                  مدرک تحصیلی  فوق لیسانس                                                      

 خانم  رویا صائبی مقدم          مدرک تحصیلی  فوق لیسانس 

  اقای مهدی کرمی                 مدرک تحصیلی  فوق لیسانس                                                  

                                     
 


       شرح وظایف کارگزینی ترفیعات

1.    صدوراحکام حقوقی پرسنل ستادی 

2.    صدور گواهی جهت اخذ وام و ضمانت و صدور دسته چک

3.    صدور گواهی جهت استفاده از واحد های رفاهی دانشگاهها

4.   مکاتبه درخصوص اخذ تاییدیه تحصیلی پرسنل و ارسال به واحد مربوطه


                                                                                                                             شماره داخلی : 2346

                                                                                                                        شماره مستقیم : 33134182        

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۱