رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

تعداد بازدید:۳۸۶۷

 سرکار خانم  سجادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

شماره  تماس مستقیم: 33123875       شماره تماس داخلی:2330
                                                                                                 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷