جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.
۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۱ کد : ۱۶۳۷۴ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۲۷
جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.
جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

جلسه هماهنگی ستاد کرونا در فرمانداری آشتیان در تاریخ 17 فروردین 1400 برگزار شد.