اخبار

جمع آوری زباله و ته سیگار از طبیعت

با همکاری تیم سلامت و داوطلبان سلامت محله و سفیران سلامت خانوار روستای فیض آباد در اردوی جهادی به مناسبت گرامیداشت هفته ملی بدون دخانیات زباله و ته سیگار از طبیعت اطراف امام زاده فاطمه الصغری(س) شهرستان آشتیان جمع آوری شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه آموزشی عوارض مصرف دخانیات

جلسه آموزشی با موضوع عوارض مصرف دخانیات ویژه سفیران سلامت خانوار روستای فیض آباد در اردوی جهادی امام زاده روستای آهو به مناسبت گرامیداشت هفته ملی بدون دخانیات توسط کارشناسان واحد سلامت روان و بهداشت محیط کار به همراه توزیع پمفلت های آموزشی مرتبط با سیگار برگزار شد.

ادامه مطلب