مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۶۵۴۸ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۴۶
مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

 مراقبت از کرونا توسط پزشک مرکز شهید کاشفی و نمونه گیری 25 فروردین 1400