واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۶ کد : ۱۶۷۷۷ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۲۹
واکسن کرونا به پرسنل درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و مرکز بهداشت (۲ اردیبهشت)شهرستان آشتیان تزریق شد.

واکسن کرونا به پرسنل درمانی  بیمارستان امام سجاد(ع)  و مرکز بهداشت (2 اردیبهشت)شهرستان آشتیان  تزریق شد.