روز جهانی دیابت ۲۲-۲۸ آبان ۱۴۰۰و با شعار مراقبت دیابت ،امروز بیشتر از همیشه

روز جهانی دیابت ۲۲-۲۸ آبان ۱۴۰۰و با شعار مراقبت دیابت ،امروز بیشتر از همیشه

روز جهانی دیابت ۲۲-۲۸ آبان ۱۴۰۰و با شعار مراقبت دیابت ،امروز بیشتر از همیشه
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۳ کد : ۲۱۷۱۰ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۲۱۶
روز جهانی دیابت ۲۲-۲۸ آبان ۱۴۰۰و با شعار مراقبت دیابت ،امروز بیشتر از همیشه

روز جهانی دیابت 22-28 آبان  1400و با شعار مراقبت دیابت ،امروز بیشتر از همیشه