به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰
۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۶ کد : ۲۲۰۵۲ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۹۵
به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰
به مناسبت هفته بسیج انجام شد. انده زه گیری رایگان فشار خون و تست قند در مصلی آشتیان در مورخه ۶ آذر۱۴۰۰

کلید واژه ها: اندازه گیری فشار خون و دیابت 1400