شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد۱۴۰۱

شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد۱۴۰۱

شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد۱۴۰۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۸ کد : ۲۶۸۳۵ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۱۰
شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد۱۴۰۱
شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد۱۴۰۱

شروع برنامه خطرسنجی در شهرستان آشتیان از ابتدای خرداد1401

کلید واژه ها: خطرسنجی در آشتیان