برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان
۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۷ کد : ۲۷۰۸۱ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۹۵
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای 30سال در روستاهای آشتیان از ابتدای خرداد1401 شروع و در حال انجام است. در این طرح همکاران بیماریها،آزمایشگاه و ماماهای مراکز فعالیت دارند.

کلید واژه ها: خطرسنجی 1401 آشتیان