برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در ماه های تیر و مرداد ۱۴۰۱

خطرسنجی در روستای آهو ی آشتیان

برنامه زمانبندی خطر سنجی در آشتیان
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۰ کد : ۲۸۲۰۲ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۷۱
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال در روستاهای آشتیان در ماه های تیر و مرداد ۱۴۰۱
خطرسنجی در روستای آهو ی آشتیان

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای 30سال  روستاهای آشتیان در ماه های تیر و مرداد 1401 

عکس مربوط به روستای آشتیان میباشد

کلید واژه ها: خطر سنجی