واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه ۱۴۰۱

واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه ۱۴۰۱

واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه ۱۴۰۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۰ کد : ۲۸۲۰۴ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۵۶
واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه ۱۴۰۱
واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه ۱۴۰۱

واکسیناسیون کرونای کارگران کارخانه آوا پزشک در مرداد ماه 1401 در مرداد ماه 1401 به همت همکاران مرکز بهداشت برگزار شد.

کلید واژه ها: تکمیل واکسیناسیون