برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۵ کد : ۲۸۲۰۸ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۷۵
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال روستاهای آشتیان در نیمه دوم ماه مرداد ۱۴۰۱
برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای ۳۰سال  روستاهای آشتیان در نیمه دوم  ماه  مرداد ۱۴۰۱

برنامه زمانبندی انجام غربالگری خطر سنجی جهت گروه های هدف بالای 30سال  روستاهای آشتیان در نیمه دوم  ماه  مرداد 1401

کلید واژه ها: برنامه خطر سنجی آشتیان