بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۲ کد : ۲۸۲۱۰ اخباراصلی
تعداد بازدید:۲۱۷
بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱
بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون  کرونا شهید کاشفی در مورخه ۷ مرداد ۱۴۰۱

بازدید فرماندار شهرستان آشتیان از مرکز واکسیناسیون  کرونا شهید کاشفی در مورخه 7 مرداد 1401