آموزش به دانش آموزان هنرستان حدید

پیشگیری از سوانح و حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال و آموزش استفاده از کپسول اطفاءحریق

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۲ کد : ۳۲۹۶۳ اخباراصلی
تعداد بازدید:۱۱۵
آموزش پیشگیری از سوانح و حوادث ناشی از چهارشنبه آخرسال و آموزش استفاده از کپسول اطفاء حریق در هنرستان پسرانه حدید متوسطه دوم توسط نیروی مجرب آقای میری از هلال حمر و مراقب سلامت مرکز جامع سلامت حضرت زینب س انجام شد .
پیشگیری از سوانح و حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال و آموزش استفاده از کپسول اطفاءحریق

کلید واژه ها: چهارشنبه آخر سال، کپسول اطفاء حریق هنرستان حدید