اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست توسط آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

۰۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۹ کد : ۳۱۴۴۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۹۶
آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت انجام آزمایشات مربوط به پارامترهای دما ، کلراید ، کلسیم ، منیزیم ، کدورت ، سولفات ، نیترات ، کلر آزاد ، سختی کل ، PH BOD ، COD ، TDS ، TSS ، DO ، PH گردید. این دانشکده آمادگی خود را جهت انجام آزمایشات فوق الذکر با تعرفه های مصوب محیط زیست برای صنایع، ادارات و سایر سازمانها را دارد.
اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست توسط آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دانشکده بهداشت آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :