اخبار

برگزاری رویداد ژورنال کلاب مرجعیت علمی با عنوان میکروپلاستیک ها در آب

در این گردهمایی علمی به مقاله ای اصیل حاصل از یک کار تحقیقاتی در دانشگاه Mc Gill کانادا پرداخته شد که در آن اثرات زیانبار زیست محیطی و بهداشتی میکروپلاستیک ها در آب و روش های حذف این ترکیبات از آب مورد مطالعه قرار گرفته است.

ادامه مطلب

جلسه متناسب سازی کوریکلوم های آموزشی با موضوع مرجعیت علمی دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی)

در این جلسه موضوع تغییر در سرفصل دروس رشته های مختلف در دانشکده های دانشگاه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این موضوع ارائه درس یک واحدی "آلاینده ها و سلامت" به صورت حضوری به دانشجویان رشته پزشکی با هماهنگی معاونت آموزشی و دانشکده مربوطه نیز در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

ادامه مطلب

مشارکت عضو هیئت علمی کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه در نگارش کتاب

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در فصل هفتم این کتاب بر روی روش های تصفیه آب و فاضلاب بر مبنای کاربرد امواج فراصوت تمرکز شده است. در این فصل به تصفیه آلاینده های آلی با اثرات دراز مدت بهداشتی نظیر سرطانزایی با استفاده از ترکیب امواج فراصوت و اکسید کننده های متداولی نظیر ازن و پراکسید هیدروژن پرداخته شده است. تجزیه و حذف میکروپلاستیک های موجود در محیط های آبی با استفاده از امواج فراصوت نیز از جمله مطالب این قسمت از کتاب می باشد. همچنین به پیشرفت های اخیر در خصوص ساخت کاتالیست جهت فرآیندهای تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب با تکیه بر دستاوردهای تیم نویسندگان نگارش کتاب اشاره شده است.

ادامه مطلب

اولین جلسه کمیته برگزاری سمینار" آلاینده ها و سلامت

در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و مسئول کارگروه مرجعیت علمی و اعضای هیئت علمی برگزارشد، از سری جلسات کمیته های مرتبط با موضوع مرجعیت علمی در مورد نحوه برگزاری سمینار علمی مرتبط با رسالت آکادمیک تمایز یافته دانشگاه ( آلاینده های محیطی و صنعتی)، سطح برگزاری، محدوده جغرافیایی برگزاری رویداد، محورها و هزینه های آن بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد جهت پیشبرد بهتر کار، با معاونت محترم تحقیقات و فناوری هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

ادامه مطلب

جلسه کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی

این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی عضو کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره، محورهای جشنواره، تاریخ های مهم این رخداد علمی و نحوه تقدیر از برگزیدگان رایزنی شد. همچنین مقرر گردید با هماهنگی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، مسیر ثبت و تایید پروپوزال های منتخب تسریع گردد.

ادامه مطلب

جلسه کارگروه مرجعیت علمی با محوریت بررسی عملکرد کمیته های تخصصی

جلسه کارگروه مرجعیت علمی درتاریخ ۸/۸/۱۴۰۲ با حضور اعضای هیئت علمی کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی مدعو در راستای پیگیری پیشرفت کار کمیته های تخصصی، تعیین مسئولیت های جدید و نیز بررسی محدودیت های موجود برگزار گردید.  در این جلسه مقرر گردید با هماهنگی و مساعدت معاونت تحقیقات و فناوری به تحقیقات و نتایج تحقیقات (مقاله و کتاب) مرتبط با مأموریت ویژه دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی) امتیازات ویژه شامل تسریع در پروسه تصویب و نیز مشوق مالی تعلق گیرد.

ادامه مطلب