افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ رنگ روناس به همت خیر ارجمند جناب آقای مهندس فضل ا... حسینی مدیر محترم صنایع رنگسازی روناس ایران

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۳۴ کد : ۱۷۷۷۴ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۸۴۶
افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ رنگ روناس به همت خیر ارجمند جناب آقای مهندس فضل ا... حسینی مدیر محترم صنایع رنگسازی روناس ایران

افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ رنگ روناس به همت خیر ارجمند جناب آقای مهندس فضل ا... حسینی مدیر محترم صنایع رنگسازی روناس ایران

کلید واژه ها: روناس افتتاح رنگسازی صنایع اورژانس اورژانس ۱۱۵ 115


( ۱ )

نظر شما :