مطالب مرتبط با کلید واژه

115روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی استان مرکزی نام و نام خانوادگی : علیرضا شمشیری مدرک تحصیلی : کارشناس فوریت های پزشکی شرح وظایف واحد روابط عمومی:  • نظرسنجی ازعموم مردم درخصوص آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی و میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس • سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ ...