بازدید از پایگاه های خیرآباد و گلدشت

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۶ کد : ۲۲۹۳۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۴۲
این بازدید توسط مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتبار سنجی به همراه مسئول امور پایگاه کلانشهر اراک صورت گرفت و پرسنل حاضر در شیفت مورد ارزشیابی از لحاظ علمی و عملی قرار گرفتند
بازدید از پایگاه های خیرآباد و گلدشت

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی تکنسین های اورژانس اراک مسئول نظارت و ارزیابی اورژانس امور پایگاه ها


نظر شما :