بازدید شبانه از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۳ کد : ۲۵۴۲۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۰۷
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی این بازدید با حضور معاون فنی و عملیات ، مسئول حراست و مسئول نظارت و بهبود کیفیت اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از پایگاه های اورژانس تابعه صورت گرفت. در این بازدید سطح علمی و عملی و همچنین آمادگی پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفت.
بازدید شبانه از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی

کلید واژه ها: بازدید معاون فنی و عملیات مسئول نظارت و ارزیابی اورژانس


نظر شما :