مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدید


بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه اورژانس ۱۱۵ عنبرته شازند

بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه اورژانس ۱۱۵ عنبرته شازند

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند از پایگاه اورژانس ۱۱۵ عنبرته بازدید کرد.

ادامه مطلب
بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان خنداب

بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان خنداب

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی ضمن دیدار با سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب، از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان خنداب بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید میدانی و هماهنگی نهایی جهت برگزاری مانور امداد و نجات

بازدید میدانی و هماهنگی نهایی جهت برگزاری مانور امداد و نجات

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در این بازدید میدانی، هماهنگی نهایی جهت برگزاری مانور امداد و نجات در ساختمان های بلند مرتبه با حضور معاونین فنی و اجرایی و مسئول واحد EOC اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی و مسئولین و نمایندگان دستگاه های همکار انجام شد.

ادامه مطلب
به مناسبت روز ملی اورژانس صورت گرفت.

به مناسبت روز ملی اورژانس صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، قلعه نویی ریاست شبکه بهداشت و درمان به همراه معطی مدیریت امور عمومی شبکه بهداشت شازند در مراسم امروز، به مناسبت روز ملی اورژانس و فوریت‌های پزشکی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان شازند بازدید بعمل آوردند.

ادامه مطلب
بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک

بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی به همراه مسئول نظارت بهبود کیفیت و سایر مسئولین از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان محلات

بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان محلات

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی به همراه مسئول کنترل کیفی و مسئول اورژانس شهرستان های تابع از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان محلات بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید شبانه از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان های فرهان، کمیجان و خنداب

بازدید شبانه از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان های فرهان، کمیجان و خنداب

بازدید مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی و مسئول امور پایگاه های شهرستان های استان و سایر مسئولین اورژانس ۱۱۵ استان از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان های فراهانی، کمیجان و خنداب

ادامه مطلب
بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان دلیجان

بازدید رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان دلیجان

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی به همراه مسئول کنترل کیفی و مسئول اورژانس شهرستان های تابع از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان دلیجان بازدید کردند.

ادامه مطلب
بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری اراک

بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری اراک

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، دکتر نوری ضمن بازدید از کتابخانه مرکزی دانشکده پرستاری اراک گفت: این کتابخانه ظرفیت بسیار خوبی در حوزه کتاب و مقالات علمی و پژوهشی دارد و نیازمند بروزرسانی کتب و جزوات آموزشی فوریت های پزشکی می باشد.

ادامه مطلب
بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین (سالن پراتیک)

بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین (سالن پراتیک)

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور، ضمن بازدید از مرکز مهارت های بالینی گفت: پرسنل فوریت های پزشکی به عنوان خط اول وزارت بهداشت در مقابله با بیماری ها و بحران ها قرار دارند و این مهم نیازمند بروزرسانی اطلاعات و دانش و همچنین وضعیت جسمانی مناسب می باشد.

ادامه مطلب
بازدید جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در طرح سلامت نوروزی و تیم همراه از پایگاه اورژانس هوایی استان مرکزی

بازدید جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در طرح سلامت نوروزی و تیم همراه از پایگاه اورژانس هوایی استان مرکزی

دکتر بیات معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و جانشین رئیس دانشگاه در طرح سلامت نوروزی به همراه سرپرست معاونت اجرایی اورژانس ۱۱۵ استان و رئیس اداره پرستاری دانشگاه در روز طبیعت از پایگاه اورژانس هوایی استان مرکزی بازید کردند و ضمن تبریک این روز، نحوه خدمت رسانی و میزان آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی پایگاه مذکور را مورد بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست معاونت اجرایی به همراه مسئولین مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک

بازدید سرپرست معاونت اجرایی به همراه مسئولین مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک گالری

بازدید سرپرست معاونت اجرایی به همراه مسئولین مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک در طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۲

ادامه مطلب
بازدید نوروزی بخشدار مرکزی کلانشهر اراک از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دینه کبود

بازدید نوروزی بخشدار مرکزی کلانشهر اراک از پایگاه اورژانس ۱۱۵ دینه کبود

قدیری بخشدار مرکزی اراک به همراه رئیس شورای بخش ضامنجان صبح امروز با حضور در پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای دینه کبود ضمن گفتگو صمیمانه از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی قدردانی کردند.

ادامه مطلب
بازدید شبانه رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس

بازدید شبانه رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی از پایگاه های اورژانس گالری

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی بهروز ایران نژاد به همراه تیم مدیریتی از پایگاه های اورژانس محور اراک ـ توره بازدید کردند و روند خدمت رسانی در این پایگاه ها را مورد ارزیابی قرار دادند و بر رفع نواقص موجود و اهتمام کلیه مسئولین واحدها و پرسنل مرکز اورژانس ۱۱۵ بر ارائه مطلوب، سریع و با کیفیت خدمات فوریت پزشکی در ایام چهارشنبه آخر سال و روزهای پایانی سال توسط همکاران تاکید کرد.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست معاونت توسعه دانشگاه از روند برگزاری مصاحبه عملی و تست ورزش داوطلبین استخدامی رشته فوریت های پزشکی

بازدید سرپرست معاونت توسعه دانشگاه از روند برگزاری مصاحبه عملی و تست ورزش داوطلبین استخدامی رشته فوریت های پزشکی

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دکتر عباس ملاطائفه به همراه سرپرست منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور در سالن ورزشی شهید هادیان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) اراک از روند برگزاری مصاحبه عملی و تست ورزش پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این آزمون قرار گرفتند.

ادامه مطلب
بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ گیلی

بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ گیلی

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، مسئول واحد کنترل کیفی و مسئول امور پایگاه های شهرستان اراک از پایگاه گلیلی بازدید کردند. در این بازدید سطح علمی و عملی پرسنل حاضر در شیفت مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب