بازدید سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی

۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۲ کد : ۳۰۶۲۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۶
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک و هیئت همراه از مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی بازدید کردند.
بازدید سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی

 بازدید سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک و هیئت همراه از مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت نیروی انسانی شاغل در واحد های مختلف اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی و و مسائل مرتبط با حوزه منابع انسانی اورژانس ۱۱۵ استان مورد بررسی قرار گرفت.

 روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

کلید واژه ها: استان ۱۱۵ استان اورژانس ۱۱۵ استان استان مرکزی مرکزی اورژانس اورژانس ۱۱۵ انسانی منابع انسانی بازدید


نظر شما :