بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین (سالن پراتیک)

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۴ کد : ۳۳۸۹۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۹۱
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور، ضمن بازدید از مرکز مهارت های بالینی گفت: پرسنل فوریت های پزشکی به عنوان خط اول وزارت بهداشت در مقابله با بیماری ها و بحران ها قرار دارند و این مهم نیازمند بروزرسانی اطلاعات و دانش و همچنین وضعیت جسمانی مناسب می باشد.
بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین (سالن پراتیک)

 بازدید دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور از مرکز مهارت های بالین (سالن پراتیک) دانشگاه علوم پزشکی اراک


به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: دکتر نوری معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور، ضمن بازدید از مرکز مهارت های بالینی گفت: پرسنل فوریت های پزشکی به عنوان خط اول وزارت بهداشت در مقابله با بیماری ها و بحران ها قرار دارند و این مهم نیازمند بروزرسانی اطلاعات و دانش و همچنین وضعیت جسمانی مناسب می باشد.

از این رو با ایجاد بستر مناسب و الزام پرسنل اورژانس به شرکت در کارگاه های تئوری و عملی که هر سال با توجه به نیازهای آموزشی در مراکز اورژانس سراسر کشور برگزار می گردد باید سعی در ایجاد آمادگی و بروزرسانی اطلاعات تئوری و بالینی پرسنل فوریت پزشکی نمود.
 

کلید واژه ها: اورژانس اورژانس کشور پرسنل پزشکی کشور بازدید مناسب


نظر شما :