بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شرکت معدنی املاح ایران

۱۷ تیر ۱۴۰۲ | ۰۶:۵۵ کد : ۳۵۸۶۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۴
بازدید مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی و مسئول امور پایگاه های اورژانس ۱۱۵ کلانشهر اراک از پایگاه شرکت معدنی املاح ایران در این بازدید سطح علمی و عملی پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفت
بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شرکت معدنی املاح ایران

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی تکنسین فوریت های پزشکی بازدید


نظر شما :