اخبار اسلایدی

مانور مدیریت پذیرش و درمان مصدومین پر تعداد ترافیکی همزمان با شیوع کرونا

مانور مدیریت پذیرش و درمان مصدومین پر تعداد ترافیکی همزمان با شیوع کرونا

مانور مشترک مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی و بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک  اولین مانور اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی با بخش خصوصی  با موضوع مدیریت پذیرش و درمان مصدومین پر تعداد ترافیکی همزمان با شیوع کرونا در محل بیمارستان سینا اراک برگزار گردید.

ادامه مطلب