مطالب مرتبط با کلید واژه

اورژانس پیش بیمارستانی حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک


جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن جلسات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید.

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن جلسات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید.

این جلسه صبح امروز با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک و سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی و جمعی از مسئولین دانشگاه و ستاد اورژانس در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی صورت گرفت. ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ادامه مطلب
مراسم بزرگداشت روز اورژانس و فوریت های پزشکی در سالن جلسات مرکز اورژانس استان برگزار گردید.

مراسم بزرگداشت روز اورژانس و فوریت های پزشکی در سالن جلسات مرکز اورژانس استان برگزار گردید.

این مراسم صبح امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ با حضور ریاست محترم مرکز سرکار خانم دکتر بهرامی و مسئولین واحدهای ستادی و پرسنل عملیاتی در سالن جلسات ساختمان اورژانس برگزار گردید.

ادامه مطلب