مطالب مرتبط با کلید واژه

سلامت


در هفته سلامت جا دارد یادی کنیم از شهدای عزیز و گرانقدر مدافع سلامت و همچنین قدردانی کنیم.

در هفته سلامت جا دارد یادی کنیم از شهدای عزیز و گرانقدر مدافع سلامت و همچنین قدردانی کنیم.

دکتر محمد پروهان رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در هفته سلامت جا دارد یادی کنیم از شهدای عزیز و گرانقدر مدافع سلامت و همچنین قدردانی کنیم از تمامی همکاران عزیزمان به عنوان مدافعین سلامت به خصوص در همه گیری کرونا که زحماتشان بر هیچ کس پوشیده نیست.

ادامه مطلب
پایگاه صیادی زاده با پیشنهاد انجمن خیرین سلامت استان احداث شد.

پایگاه صیادی زاده با پیشنهاد انجمن خیرین سلامت استان احداث شد.

مهندس صیادی زاده، خیر حوزه سلامت استان مرکزی این پایگاه به دلیل اینکه انجمن خیرین سلامت استان برای احداث یک پایگاه در منطقه اوحدی اعلام نیاز کرد ما با عنایت به این که برای انجام یک فعالیت خیرخواهانه برنامه ریزی کرده بودیم، این پایگاه به دلیل پرترافیک بودن و اینکه یکی از پرترافیک ترین پایگاه های اورژانس کشور بود به ما پیشنهاد شد که به یاد مرحوم ابوی و مادرم این بنا را در محله خودشان احداث کردیم، انشالله که برای روح پاک این عزیزان و همه پدر و مادرهای آسمانی باقیات صالحات باشد.

ادامه مطلب