مطالب مرتبط با کلید واژه

تله مدیسین


آمبولانس های مجموعه اورژانس ۱۱۵ مجهز به دستگاه تله کاردیومدیسین هستند

آمبولانس های مجموعه اورژانس ۱۱۵ مجهز به دستگاه تله کاردیومدیسین هستند

قابلیت که دستگاه تله کاردیومدیسین دارد در زمانی که بیمار علایم قلبی دارند تکنسین با اتصال دستگاه به بیمار قابلیت ارتباط با همکاران متخصص قلب جهت دریافت فرامین و دستورات لازم را دارد.

ادامه مطلب
حضور دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سازمان اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

حضور دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سازمان اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

حضور دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سازمان اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی به منظور هماهنگی در به کار گیری و فعال کردن دستگاه تله کاردیو مدیسین با حضور متخصصین قلب

ادامه مطلب