مطالب مرتبط با کلید واژه " رصد و پایش "


پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل

 شرح  وظایف کمیته  پدافند غیر عامل دانشگاه: 1-شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات متعارف و نامتعارف مناطق تحت پوشش آن دانشگاه و تهیه طرح جامع مقابله و کنترل آن ها .2 تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آن ها .3 تدوین برنامه ...