مطالب مرتبط با کلید واژه " پوستر‌ "


روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی استان مرکزی نام و نام خانوادگی : علی اکبر امیری (مسئول روابط عمومی) مدرک تحصیلی : کاردان فوریتهای پزشکی - کارشناس روابط عمومی - کارشناس ارشد مدیریت شرح وظایف واحد روابط عمومی:  • نظرسنجی ازعموم مردم درخصوص آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی ...