مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین


آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره دیسپچ اورژانس۱۱۵ انجام شد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره دیسپچ اورژانس۱۱۵ انجام شد. گالری

آیین معارفه سرکار خانم لیلا طالبی و تودیع خانم مریم لطفی جاهد مسئول جدید و پیشین اداره دیسپچ اورژانس با حضور ریاست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی و مسئولین واحدهای مرکز فوریت پزشکی استان برگزار شد.

ادامه مطلب