فرم درخواست پیش ثبت نام دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ای

در صورت تمایل به شرکت در هر کدام از دوره های آموزشی ذیل ،لطفا دوره یا دوره های مورد نظر را انتخاب و فرم پیش ثبت نام را تکمیل نمایید.
 • 0
 • عنوان دوره*
  کاربرد روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان طبیعی- مدت 130 ساعت- شهریه 5 میلیون تومان
  ارتودنسی پیشگیری برای دندانپزشکان عمومی-179 ساعت شهریه 25 میلیون تومان
  مراقبت های تغذیه بیمارستانی پیشرفته-154 ساعت-شهریه 7 میلیون تومان
  مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان (ویژه پرستاران)-280 ساعت - شهریه4 میلیون تومان
  پرستاری نارسایی قلب- 614 ساعت -شهریه 5/5 میلیون تومان
  مراقبت پرستاری از افراد مبتلا به دیابت-450 ساعت-شهریه 4/5 میلیون تومان
  طب سوزنی برای پزشکان- 172 ساعت- شهریه 80 میلیون تومان
  مراقبت پرستاری در سوختگی ها-107 ساعت - شهریه 1 میلیون تومان
  پرستاری بیماری های گوارش و کبد(بزرگسالان)- 360 ساعت -شهریه 4/5 میلیون
  درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشكان-62 ساعت-600 هزار تومان
  Optionدرمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان-64 ساعت- شهریه 750 هزار توامن
  اخذ سیگنال الکتروانسفالوگرام- 66 ساعت-شهریه 4 میلیون تومان
  مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کدملی*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • محل تولد*
  6
 • مشخصات تحصیلی
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • سال اخذ مدرک*
  10
 • نوع اشتغال*
  بیکار
  دانشجو
  شاغل بخش دولتی
  شاغل بخش خصوصی
  11
 • نشانی محل سکونت*
  12
 • شماره تلفن ثابت*
  13
 • شماره تلفن همراه*
  14
 • پست الکترونیک*
  15