جدول دوره های در حال برگزاری

تعداد بازدید:۹۸۷

 

1-مراقبتهای پزشکی و اداره بیماران کووید 19 در بخشهای مراقبتهای ویِِژه( ویژه پزشکان متخصص)

مسئول دوره ( آقای  دکتر بهنام محمودیه، فوق تخصص مراقبت های ویژه و ICU )

 

2-پرستاری مراقبتهای ویژه در ای سی یو سطح1

مسئول دوره( آقای  محمد گلی طالب، کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)

 

3- پرستاری مراقبتهای ویژه در ای سی یو سطح2

مسئول دوره( آقای  محمد گلی طالب، کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه)

 

کلید واژه ها: جدول دوره های در حال برگزاری

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹