مدیر مرکز

تعداد بازدید:۱۱۲۷

 

 

 

مدیریت مرکز: دکتر فرهاد قمری

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:08632238301

 ایمیل f.ghamari@gmail.com

کلید واژه ها: مدیر مرکز

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۴۰۰