اخبار اسلایدی - آرشیو

نهمین جلسه ی شورای بین الملل
نهمین جلسه ی شورای بین الملل

نهمین جلسه ی شورای بین الملل

نهمین جلسه ی شورای بین الملل روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با حضوررییس محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر سیدمحمد جمالیان، معاون محترم آموزش جناب آقای دکتر آشتیانی، مدیریت محترم بین‌الملل جناب آقای دکتر همتا ریاست محترم دانشکده ها و سایر معاونین و مدیران محترم دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

جلسه هم اندیشی مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت

جلسه هم اندیشی مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت با حضور جناب آقای دکتر همتا مدیریت بین الملل دانشگاه و جناب آقای دکتر کولیوند ریاست دانشکده بهداشت و سایر کارشناسان و اعضای هیئت علمی این دانشکده .در این جلسه طرحواره ها و درخواست های دانشکده بهداشت در ارتباط با حوزه بین الملل بررسی شدند

ادامه مطلب