اخبار اسلایدی - آرشیو

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی
اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

در این اجلاس به مسائلی اعم از موارد زیر پرداخته شد: ۱- برای رسیدن به مرجعیت علمی، ناگزیر به داشتن همکاریها و ارتباطات بین المللی هستیم . ۲- ضرورت رسیدن به ادبیات مشترک بین مدیریت بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه بین الملل ستاد وزارت بهداشت ۳- رعایت ملاحظات در تعاملات بین المللی شاید کمی کار را دشوار تر کند اما میتواند از بروز بسیاری از حاشیه هاو مشکلات جلوگیری گند. ۴- کنشگر تشریفات امانتدار یک کشور، یک نظام و فرهنگ یک کشور است که در مراودات دیپلماتیک باید مواردی چون آداب لباس پوشیدن، انجام مذاکره، دانستن زبان و غیره در شکل کار را مد نظر قرار دهد. ۵- کمیته بین الملل باید تلاش کند که شاخصهای نظام سلامت را با استفاده از ظرفیتهای بین المللی بطور کمی و کیفی ارتقا بخشد.

ادامه مطلب
اثربخشی بالینی انسداد مبتنی بر سیلر با استفاده از سیلرهای سیلیکات کلسیم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
وبینار

اثربخشی بالینی انسداد مبتنی بر سیلر با استفاده از سیلرهای سیلیکات کلسیم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

با همکاری Appraise To Raise معاونت بین الملل دانشگاه روز جمعه ۳ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ نوبت به وقت تهران وبینار "اثربخشی بالینی انسداد مبتنی بر سیلر با استفاده از سیلرهای سیلیکات کلسیم: یک کارآزمایی بالینی" برگزار میگردد .

ادامه مطلب