اخبار اسلایدی - آرشیو

با برگزاری اولین جلسه مصاحبه، پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی اراک آغاز شد
با تلاش مدیریت امور بین الملل دانشگاه انجام شد

با برگزاری اولین جلسه مصاحبه، پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی اراک آغاز شد

با برگزاری جلسه مجازی مصاحبه با متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اراک گروه اول این دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند.

ادامه مطلب