مدیر شبکه

تعداد بازدید:۲۷۰۶
  

نام و نام خانوادگی: مهندس مسعود مظلومی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

پست الکترونیک:

تلفن مستقیم: 08643223083

شماره تماس داخلی: 118-08643222023

آدرس:خ جمهوری خیابان جهاد جنب پارک جنگلی

سوابق اجرایی

 • مدیر بیمارستان فوق تخصصی آیت الله خوانساری اراک
 • مدیر حراست سازمان اورژانس استان مرکزی
 • مدیر حراست معاونت بهداشتی و غذا و دارو استان مرکزی
 • مدیر حراست مرکز بهداشت اراک
 • مدیر حراست دانشکده های بهداشت و توانبخشی استان مرکزی
 • مدیر امور عمومی و مدیر حراست شبکه بهداشت و درمان کمیجان

شرح وظایف

 • اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان
 • اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
 • تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی و پایگاه های سلامت  و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه
 • همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامتی
 • ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامتی درگروه های هدف برنامه های مختلف
 • جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشت
آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲