مدیریت کاهش خطر حوادث وبلایا

تعداد بازدید:۲۷۸
  

نام و نام خانوادگی: لیلا مشایخی 

رشته تحصیلی:بهداشت محیط 

پست الکترونیک: leilamashayekhi8828@gmail.com

تلفن مستقیم: 43222611

شماره تماس داخلی: 152

آدرس:محلات –خیابان جهاد 

سوابق اجرایی

  • 20 سال کارشناس بهداشت محیط
  • 2 سال کارشناس بلایا
  • 3 ماه کارشناس مواد غذایی

شرح وظایف

  • 1-آموزش وارزیابی برنامه DART در سطح مراکز (آموزش خانوارها در برابر مخاطرات)
  • 2-تکمیل فرم وزارتخانه ای وآموزش ارزیابی خطر مراکز تحت پوشش (SARA)
  • 3-پیگیری سازه ای وغیر سازه ای مراکز تحت پوشش (SNS)
  • 4-تدوین وپیگیری برنامه عملیاتی EOP
  • 5-ارسال امار حوادث وبلایا به استان در طرح (DSS)
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲