آموزش سلامت

تعداد بازدید:۱۶۸۸
  

نام و نام خانوادگی: محبوبه اسماعیلی

رشته تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: داخلی 144-43222025-086

آدرس:

سوابق اجرایی

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

شرح وظایف

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
  برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی
  هماهنگی و برگزاری کمیته نیازسنجی در سطح مراکز و خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی
  جمع آوری اولویت های آموزشی از سطح مراکز و پایگاه ها و خانه بهداشت و ثبت در نرم افزار نیازسنجی جهت تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان و مناطق روستایی
  ارزیابی و ارزشیابی رسانه های تولید شده ، توسط مردم سطح شهرستان و جمع بندی نتایج آن و ارسال به استان
    برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ، ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
     مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقاء سلامت
    جمع آوری ، تحلیل ، گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه 
  پایش پزشک ، مراقب سلامت و بهورز به صورت فصلی و تکمیل چک لیست
  جمع آوری فعالیت های آموزشی به تفکیک واحدهای ستادی و ثبت در سامانه آماری به صورت ماهیانه
  برگزاری کمیته آموزشی به صورت ماهیانه
  برگزاری کمیته مناسبت های بهداشتی با همکاری واحد مربوطه
  جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
  مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان
  تهیه و رسانه های آموزشی برای کلیه مناسبتهای بهداشتی سال و نظارت بر توزیع رسانه ها
  جمع آوری و ارسال عملکردهای بهداشتی به استان
  جمع آوری و ارسال عملکردهای آموزشی ائمه جمعه به صورت فصلی به استان
  ترویج فرهنگ خودمراقبتی با جذب سفیران سلامت با شعار هر خانوار ایرانی یک سفیر سلامت
  توزیع بسته های آموزشی ( کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی، سبک زندگی سالم ، خودمراقبتی هفته به هفته بارداری ، خطرینجی در سکته های فلبی و مغزی )
  جمع آوری آمار ماهیانه سفیران سلامت و ارسال به استان
  جمع آوری آمار گروه های خودیار و ارسال به استان به صورت ماهیانه
  ارتقاء فرهنگ خودمراقبتی سازمانی با برگزاری شورای ارتقاء سلامت کارکنان به صورت فصلی
  جمع آوری آمار خودمراقبتی سازمانی و خودمراقبتی اجتماعی ماهیانه و ارسال به استان
  هماهنگی با اداره آموزش و پرورش جهت جذب سفیران دانش آموزی و انجام ارزیابی و ارزشیابی بسته های آموزشی و ارسال آمار سفیران دانش آموزی به استان
آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲